Povinné čipování

Datum přidání: Jul 23, 2019 8:7:9 AM

POZOR od 1. 1. 2020

Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině

Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)

Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.